Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

นางสาวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 
ชื่อ : นางสาวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภา
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข)
วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ : โทรจิตร

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.