Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

บุคลากรผ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บุคลากรผ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
       นางสาวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภา         ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
       นางสาวเบญจวรรณ ขันธ์ไสว     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       นายกาญจน์ พบสมัย                 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.