Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. 
   นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร นำคณะพนักงานเทศบาล ต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงคัดแยกขยะของเทศบาลนครสกลนคร ณ บ้านคำผักแพว
   โดยงานบริการรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ได้จัดชุดนิทรรศการพร้อมบรรยายสรุป แนวทางการกำจัดขยะต้นทางของเทศบาลนครสกลนคร ให้ผู้ตรวจฯ ทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.