Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ตรวจแนะนำตักเตือนแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณฟุตบาธถนนคูเมือง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 2 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น.
งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจแนะนำตักเตือนแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณฟุตบาธถนนคูเมือง ซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผัน จึงแนะนำแม่ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณนี้อีก
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผู้อำนวยการกอง

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • ph1.jpg
 • ph2.jpg
 • ph3.jpg
 • ph4-1.jpg
 • ph5.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.