Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

แนะนำพ่อค้า แม่ค้า/ การชั่งตวงวัดตราชั่งให้ได้มาตรฐานจาก สนง.ชั่งตวงวัด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 - 17.00 น. ท่านรองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผอ.กองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม หน.งานสัตวแพทย์ หน.งานสุขาภิบาลอาหาร และทีมงาน ได้ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจาก จ.สกลนคร ปศุสัตว์ จ.สกลนคร พาณิชย์ จ.สกลนคร ประมง จ.สกลนคร ในการรณรงค์ แนะนำพ่อค้า แม่ค้า/ การชั่งตวงวัดตราชั่งให้ได้มาตรฐานจาก สนง.ชั่งตวงวัด และสุ่มตรวจอาหารที่ตลาดบายพาส ให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหาร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.