Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.30น.
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น4 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผู้อำนวยการกอง

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • ph1.jpg
 • ph2.jpg
 • ph3.jpg
 • ph4-1.jpg
 • ph5.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.