Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมกระบวนการพัฒนาองค์กร OD :Organization Delvelopment

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 

กิจกรรมกระบวนการพัฒนาองค์กร OD :Organization Delvelopment
วันที่ 26-28 มกราคม 2561
ดร.สมโชค ศรีหารักษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะพนักงานและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำ OD นอกสถานที่ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.