Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโรงเรียน อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (นาเวง) จัดกิจกรรมโรงเรียน อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อสม. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้านสาธารณสุข มีกิจกรรมการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support),อนามัยแม่และเด็ก,มะเร็งท่อน้ำดี แก่ อสม. โดยวิทยากรจากงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลและฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผู้อำนวยการกอง

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • ph1.jpg
 • ph2.jpg
 • ph3.jpg
 • ph4-1.jpg
 • ph5.jpg

พิกัดตรวจเหตุรำคาญ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.