Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภสพ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับเครือข่ายแอลกอฮอล์จังหวัดสกลนคร ออกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภสพ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร พบมีการละเมิดตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผู้อำนวยการกอง

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • ph1.jpg
 • ph2.jpg
 • ph3.jpg
 • ph4-1.jpg
 • ph5.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.