Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนและเชิดชูคุณค่าอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ปี 2561

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานโครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน และเชิดชูคุณค่าอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2561
โดยมี นายสกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
1. ตักบาตร รพะ 9 รูป
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นประจำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี , 20 ปี
3. การแข่งขันแอโรบิก ของเครือข่ายสุขภาพ

ตักบาตร รพะ 9 รูป
รายละเอียดเพิ่มเติม...
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม...
การแข่งขันแอโรบิก
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.