Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ศักยภาพเครือข่ายร่วมใจผู้สูงอายุและผู้พิการสุขภาพดี ตามวิถีสุขภาพพอเพียง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(นาเวง)นำโดยท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ศักยภาพเครือข่ายร่วมใจผู้สูงอายุและผู้พิการสุขภาพดี ตามวิถีสุขภาพพอเพียง เพื่อส่งเสริม ป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัว
หมายเหตุ รูปภาพได้รับอนุญาตจากผู้สูงอายุ ผู้พิการและครอบครัว ให้เผยแพร่ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next