Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ศักยภาพเครือข่ายร่วมใจผู้สูงอายุและผู้พิการสุขภาพดี ตามวิถีสุขภาพพอเพียง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(นาเวง)นำโดยท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ศักยภาพเครือข่ายร่วมใจผู้สูงอายุและผู้พิการสุขภาพดี ตามวิถีสุขภาพพอเพียง เพื่อส่งเสริม ป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัว
หมายเหตุ รูปภาพได้รับอนุญาตจากผู้สูงอายุ ผู้พิการและครอบครัว ให้เผยแพร่ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผู้อำนวยการกอง

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • ph1.jpg
 • ph2.jpg
 • ph3.jpg
 • ph4-1.jpg
 • ph5.jpg

พิกัดตรวจเหตุรำคาญ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.