Get Adobe Flash player

ขณะนี้...เวลา

พยากรณ์อากาศ

เข้าสู่ระบบ

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (long Term Care)
กิจกรรมในการลงเยี่ยม
1. ดูแลเรื่องสุขภาพ
2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสภาพที่พักอาศัยที่อาจก่อให้เกิดโรคหรืออุบัติเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

นักบริหารงานสาธารณสุข

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรม

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Copyright © 2016. All Rights Reserved.